SynFerm deltog i Bio+-konferensen

Den 7 september gick Bio+-konferensen av stapeln på World Trade Center i Stockholm.

Ca 90 personer var registrerade och ett stort antal projekt inom Bio+-programmet presenterades.

Konferensen öppnades av Åsa Forsum, Energimyndigheten och Per Edström, programchef Bioinnovation, agerade moderator.

Bio+-programmet är en hopslagning av ett stort antal tidigare program, vilket gör att programmet spänner över ett brett område avseende biomassabaserade värdekedjor.

Det konstaterades att biobränslen och biodrivmedel står inför stora utmaningar:

  • Inom EU finns det många som inte förstår att uthålligt skogsbruk bidrar med uthållig biomassa.
  • Det ensidiga fokuset på elektrifiering som en slags slutgiltig lösning.
  • Regeringens inspel om sänkt reduktionsplikt.
  • Att biomassan ska räcka till för alla som vill inteckna den för energiändamål, som insatsråvara i kemisk industri, för pappersproduktion, som byggnadsmaterial och för biokolframställning med mera.

Det poängterades också att Sverige är mindre framgångsrikt i att hämta hem FoU-medel från EU när det gäller biomassabaserade värdekedjor.

På nästa års Bio+-konferens kommer SynFerm-projektet att presenteras.